Cavan Zeynallı
Cavan Zeynallı 1967-ci ildə A.Zeynallı adına musiqi  texnikumu bitirmişdir.  Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının  vokal fakültəsinə q əbul olunmuşdur. 1972-ci ildə konservatoriyanı bitirdikdən sonra Azərbaycan  Dövlət Mahnı Teatrında solist işləmişdir. 1976-cı ildə  Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solist-vokalçı kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1979-2001-ci illərdə "Qaya" Dövlət ansamblının solisti olmuşdur. "Qaya" ansamblı ilə birgə bir çox xarici ölkələrdə qastrolda o lmuş, Azərbaycan estrada sənətinin nümunələrini ləyaqətlə təmsil etmişdir.
Bakıda, Moskvada, Latviyada, Almaniyada, Polşada keçirilən Beynəlxalq caz festivallarının iştirakçısı olmuşdur. Bakı Caz Mərkəzində üç solo konserti ilə çıxış etmişdir.